Privacy statement

  • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan Kiesklimaat.
    Kiesklimaat mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat we vertrouwelijk zullen behandelen.
  • We gebruiken je persoonsgegevens om deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten rond de campagne.
  • De deelnemer geeft toestemming aan Kiesklimaat om eventueel benaderd te worden voor acties en verzoeken.
  • De deelnemer kan te allen tijde zich uitschrijven voor e-mailings of nieuwsbrieven.
  • De deelnemer heeft het recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te wissen, beperken, rectificeren, bezwaar te maken tegen verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de toestemming in te trekken en klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.